Installation

Vi arbetar med att installera/implementera produkter från Microsoft, VMware, Citrix, Watchguard, Cisco, Dell och HP för att nämna några.
 

Några exempel på uppdrag vi genomfört:

Design och implementation av Exchange 2016 – 2019

Server-virtualiseringar med Microsoft® Hyper-V Server & VMWare

Design och implementation av ActiveDirectory, Citrixmiljöer, TerminalServermiljöer för både mindre och medelstora företag samt för stora koncerner.

Design och implementation av kommunikationslösningar baserade på Watchguard och Cisco för små och medelstora företag samt för stora koncerner

Kontakta oss för mer information eller referenser.