Konsult på plats

Konsult på plats köper ni per timme eller avtal med ett fast antal timmar och förbokade besök med regelbundenhet. Konsult på plats används för att stärka upp redan befintlig IT-avdelning när man har brist på tid och kompetens. Tjänsten används även hos mindre kunder som har behov av egen IT-personal men är inte har ekonomiska utrymmen för en egen anställd.

Konsult på plats ger er ett praktiskt och proaktivt IT-stöd som sköter era servrar, datorer och nätverk.
Regelbunden hjälp med uppdateringar, backup, installationer och virusskydd förebygger problem och minskar risken för stillastående IT-miljö.

Omfattning bestäms av företagets eller organisationens storlek och verksamhet och kan vara allt från några timmar i månaden till ett par dagar i veckan.

Kontakta oss för mer information.