Månadskontroll

Månadskontroll ger er regelbunden hjälp med bland annat kontroll av servermiljö, uppdateringar, backup, installationer och virusskydd. Detta förebygger problem och minskar risken för stillestånd i IT-miljön.

Utifrån era behov kommer vi överens om en fast månadskostnad. Omfattning bestäms av företagets eller organisationens storlek och verksamhet.

Inför de planerade besöken är det bra om personalen kan rapportera eventuella IT-problem så blir månadskontrollen en naturlig tidpunkt att lösa dessa.
Givetvis finns vi tillgängliga om det uppstår fel eller nybeställningar mellan de planerade besöken.

Tjänsten månadskontroll kan med fördel kompletteras med tjänsten Insignis IT övervakning.
Med tjänsten Insignis IT övervakning kan larm skickas till oss och er innan driftstopp uppstår, exempelvis om hårdiskutrymmet håller på att ta slut eller om en hårddisk går sönder.
Larm skickas som e-post och funktionen Insignis IT övervakning sätts upp per server.

Kontakta oss för mer information.