Management

Hyr din IT-Chef

En personlig IT-chef från Insignis är en senior management konsult med ledande IT-kompetens och ledaregenskaper som inte bara tar fram rutiner och policys inom IT utan även leder er IT-personal eller inhyrd IT-personal. I tjänsten ingår att vi tar et ...

Strategisk rådgivning

Behöver ni hjälp av strategisk karaktär kanske genomför ni en företagsbesiktning ”due diligence” och behöver tillgång till IT kompetens på ett mer strategiskt plan, Insignis IT har flera konsulter som jobbat med denna typ av frågor ett flertal gånger ...

IT-ansvarig

Hyr man IT-ansvarig från Insignis IT så behöver man inte oroa sig för kompetensbrist eller brist på innovativa lösningar då vi idag arbetar med flera olika verksamheter/branscher. En personlig IT-ansvarig är en senior konsult med ledande IT-kompetens ...