IT-ansvarig

Hyr man IT-ansvarig från Insignis IT så behöver man inte oroa sig för kompetensbrist eller brist på innovativa lösningar då vi idag arbetar med flera olika verksamheter/branscher. En personlig IT-ansvarig är en senior konsult med ledande IT-kompetens som inte bara tar fram rutiner och policys inom IT utan kan även praktiskt och proaktivt hjälper till att sköta servrar, datorer och nätverk om så behövs. I tjänsten ingår att vi tar ett totalansvar för er IT-miljö och löpande ser över alla IT-lösningar och rekommendera vilka uppdateringar eller förändringar som bör genomföras. Vi beslutar sedan tillsammans med er om organisationen skall genomföra förslagna förbättringar.

Några viktiga fördelar med denna tjänst är:

• Insignis IT minimerar risken för oförutsedda IT-drifts avbrott.

• Ni får automatiskt högre tillgänglighet då vi arbetar proaktivt.

• När IT-systemet får bättre stabilitet så ökar er produktivitet och därmed er lönsamhet.

• Automatiskt kunskapsöverföring från andra lösningar Insignis IT har genomfört.

Allt detta resulterar i en mer stabil och konkurrenskraftig IT-miljö.