Strategisk rådgivning

Behöver ni hjälp av strategisk karaktär kanske genomför ni en företagsbesiktning ”due diligence” och behöver tillgång till IT kompetens på ett mer strategiskt plan, Insignis IT har flera konsulter som jobbat med denna typ av frågor ett flertal gånger.