Miljö

Energiförbrukning egna Datacenter.

Vi jobbar aktivt med att minska energipåverkan i våra egna datacenter:

 • Nyinvestering av hårdvara som är väldigt energisnål i förhållande till prestanda.
 • Utbyte av gammal och energikrävande hårdvara.
 • Aktivt val av energilev (för miljö och förnybar energi).
 • All energi ”värme” som alstras från Datahall återanvänds för uppvärmning av varmvatten.
 Utsläpp egna transporter.

Vi jobbar aktivt att minska vår påverkan med egna transporter:

 • Nyttjar videokonferens mer för att minska vår klimatpåverkan i form av minskade transporter.
 • Välja att resa med tåg när det går.
 • Prioritera bilar med lågt CO2 utsläpp vi nyinvesteringar av bilar.
 Korrekt och optimal avfallshantering.

Vi jobbar aktivt med korrekt och optimal avfallshantering:

 • Vi har ändamålsenliga och tydligt uppmärkta kärl.
 • Återvinning av papper.
 • Avtal för elektronikåtervinning.
Miljöpåverkan kontor.

Vi jobbar aktivt med att minska miljö och energipåverkan på kontoret:

 • Vi använder kopieringspapper som är miljömärkt.
 • Dubbelsidiga utskrifter när detta är möjligt.
 • Elektronisk fakturahantering för att undvika slöseri med papper och transport.
 • Datorer, skärmar kopieringsmaskin använder ström spar funktioner för att minimera energi.
 • Ventilationsanläggning stängs av på kvällar och helger för att minska energiåtgång.